×

Miễn Trừ Trách Nhiệm

Vaythoi là website cung cấp thông tin, hướng dẫn về cách vay tiền online qua mạng. Chúng tôi không phải tổ chức cho vay hay công ty tài chính.

Chính vì thế, Vay Thôi xin miễn trừ trách nhiệm đối với các sự việc sau đây:

  • Chúng tôi không cho vay hay cung cấp khoản vay cho bất kì cá nhân nào. Vaythoi chỉ là một website thuần tin tức, tạp chí tài chính bình thường.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kì tổn thất về tiền bạc hay tinh thần nào của người đọc trên Vaythoi. Mọi quyết định liên quan đến tiền bạc, xin các bạn hãy suy nghĩ thấu đáo và chịu trách nhiệm cho hành động của mình.
  • Nếu có bất kì trang cho vay nào được chúng tôi review và đánh giá lừa đảo tiền bạc của người đọc, Vaythoi sẽ không chịu trách nhiệm về pháp lý hay có trách nhiệm đền bù. Mọi thông tin được chia sẻ trên vaythoi.net chỉ là tham khảo, không phải lời khuyên vay tiền.

Xin cảm ơn và mong mọi người ủng hộ vaythoi.net!